Trở thành nhân viên bảo vệ

  22/07/2015

Trở thành nhân viên bảo vệ

Bảo vệ đơn thuần (không trang bị vũ khí) nói chung cần phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc cao hơn, một số công việc có thể không có bất kỳ yêu cầu giáo dục đặc biệt hoặc đòi hỏi bằng cấp cao nào. Đối với bảo vệ có trang bị đầy đủ khí tài, nhà tuyển dụng thường chọn những người là học sinh tốt nghiệp trung học hoặc người  đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tốt nghiệp trung cấp an ninh... Một số nhà tuyển dụng muốn thuê nhân viên bảo vệ với trình độ bằng cấp cao hơn, chẳng hạn như tốt nghiệp học viện an ninh, cảnh sát, quân sự hoặc có trình độ tư pháp hình sự. Một số chương trình học về nghiệp vụ an ninh, bảo vệ cũng có sẵn trong hầu hết các trường đào tạo về an ninh, quân sự.

Bảo vệ asean tốt nhất

Nhiều nhà tuyển dụng đưa ra hướng dẫn mới được tuyển dụng nhân viên trước khi họ bắt đầu công việc và cung cấp đào tạo trong công việc. Đào tạo bao gồm nhiều chủ đề, chẳng hạn như các thủ tục khẩn cấp, tạm giữ tội phạm bị nghi ngờ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiệp vụ trong từng tình huống.

Nhiều công việc cũng đòi hỏi phải có cả giấy phép lái xe. Với số lượng nhân viên bảo vệ ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng, việc đòi hỏi nhân viên bảo vệ phải có các chứng chỉ cũng là điều cần thiết. Bảo vệ những người mang vũ khí phải có giấy phép của cơ quan chính phủ phù hợp. Các vị trí bảo vệ vũ trang được kiểm tra và yêu cầu đầu vào nghiêm ngặt hơn so với những nhân viên bảo vệ không có vũ khí. Các chương trình tuyển dụng và sàng lọc nghiêm ngặt, bao gồm cả xác minh 3 đời, nhân thân, tiền án tiền sự và kiểm tra dấu vân tay là điển hình cho việc tuyển chọn bảo vệ có vũ trang.

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag