Trở thành nhân viên bảo vệ

  22/07/2015    Lượt xem : 5855

Một số nhà tuyển dụng muốn thuê nhân viên bảo vệ với trình độ bằng cấp cao hơn, chẳng hạn như tốt nghiệp học viện an ninh, cảnh sát, quân sự hoặc có trình độ tư pháp hình sự. Một số chương trình học về nghiệp vụ an ninh,

Danh sách Tag