Bảo vệ ngân hàng

  27/07/2015

Bảo vệ ngân hàng

Bảo vệ ngân hàng đòi hỏi nhân viên ở đây phải có độ nhạy bén cao về an ninh và phong cách làm việc phải lịch sự, linh hoạt, mềm dẻo. Bảo vệ ngân hàng có 2 hình thức là: Bảo vệ trực tiếp tại Ngân hàng, thứ 2 là bảo vệ vận chuyển tiền từ nơi này đến nơi khác .

Đối với những người làm việc tại Ngân hàng:

1. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

- Coi chừng kẻ xấu giả dạng khách hàng, nhân viên phải có kinh nghiệm để phân loại đối tượng và phát hiện đối tượng khả nghi trước khi phạm tội, được đưa ra các biện pháp thích hợp để ngăn chặn ngay lập tức.

- Coi chừng kẻ xấu làm cho các vệ sĩ phân tâm hoặc sơ hở để đột nhập vào ngân hàng.

- Coi chừng kẻ xấu xâm nhập vào móc túi, ăn cắp đồ của khách hàng, nhân viên bảo vệ phải bảo vệ các kế hoạch khi phát hiện kẻ lảng vảng, mắt phải quan sát nhìn đặc biệt là gần bàn giao dịch.

- Khách hàng được rút tiền mặt lớn, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phải luôn cảnh giác với những người xung quanh họ và giám sát chặt chẽ.

- Nhắc nhở khách hàng tuân thủ các quy định chung của Ngân hàng nộp.

Bảo vệ asean bảo vệ ngân hàng

2. Yêu cầu của bảo vệ:

- Bảo vệ phải được giữ bí mật, không được tiết lộ bí mật của Ngân hàng khóa mã, sơ đồ hệ thống báo động, chống trộm, nhập số tiền của chắn bùn mới, quy tắc làm việc của nhân viên Ngân hàng, trung tâm điều khiển CCTV.

- Bảo vệ an ninh phải lịch sự với khách hàng của các ngân hàng, nhưng tuyệt đối không được quá thân mật, dẫn đến hành động tấn công.

- Bảo vệ an ninh tại các ngân hàng phải thực hiện theo phương châm nghe mà không nghe, nhìn thấy mà không cần nhìn, đó là tập trung vào những con người cảm nhận được để làm việc, tất cả mọi người xem, nghe bí mật lịch sự.

- Nhân viên bảo vệ có một sự hiểu biết sâu sắc của các góc và các lĩnh vực quan trọng của Ngân hàng.

- Bảo vệ an ninh phải xác định được ngày giờ cao điểm của Ngân hàng.

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag