Hình ảnh Bảo vệ ASEAN tiếp quản an ninh Mục tiêu mới

  30/09/2015

Một số hình ảnh trước và trong quá trình triển khai tiếp quản bảo vệ an ninh tại Mục Tiêu mới:

Bao ve asean

Bao ve asean

Bao ve asean

Bao ve asean

Bao ve asean

- Phòng MKT - 

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag