Tin mới nhất

Tin nội bộ

Bảo vệ ASEAN - Tổng kết năm 2020 Tin nội bộ
31/12/2020 3926

Bảo vệ ASEAN - Tổng kết năm 2020

Bảo vệ ASEAN - Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN đã diễn ra buổi Lễ tổng kết năm 2020, đánh dấu sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể bảo vệ và lãnh đạo Công ty bảo vệ ASEAN trong những năm vừa qua và đề ra phươn

Bảo vệ ngân hàng Dịch vụ
27/07/2015 10391

Bảo vệ ngân hàng

Bảo vệ ngân hàng đòi hỏi nhân viên ở đây phải có độ nhạy bén cao về an ninh và phong cách làm việc phải lịch sự, linh hoạt, mềm dẻo. Bảo vệ ngân hàng có 2 hình thức là: Bảo vệ trực tiếp tại Ngân hàng, thứ 2 là bảo vệ vận chuyển tiền từ nơi này đến nơi khá

Tin tức khác

Bảo vệ ASEAN - Tổng kết năm 2020 Tin mới
31/12/2020 3926

Bảo vệ ASEAN - Tổng kết năm 2020

Bảo vệ ASEAN - Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN đã diễn ra buổi Lễ tổng kết năm 2020, đánh dấu sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể bảo vệ và lãnh đạo Công ty bảo vệ ASEAN trong những năm vừa qua và đề ra phươn

Tin tuyển dụng

Bài viết ngẫu nhiên
Danh sách Tag
Fanpage