Tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

  20/09/2017    Lượt xem : 2500

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

Tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

  20/09/2017    Lượt xem : 2013

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

Bảo vệ ASEAN - Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

  04/11/2016    Lượt xem : 3155

Bảo vệ ASEAN – Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại khách sạn Đồng Xanh, Hải Dương, đã diễn ra buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN (10/10/2006 – 10/10/2016), đánh dấu sự nỗ lực to lớn của tập thể Ban giám đốc, CBNVBV ASEAN

Bảo vệ ASEAN - Hình ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập - P1

  11/11/2016    Lượt xem : 2659

Bảo vệ ASEAN – Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại khách sạn Đồng Xanh, Hải Dương, đã diễn ra buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN (10/10/2006 – 10/10/2016), đánh dấu sự nỗ lực

Danh sách Tag