Bảo vệ ASEAN - Tổng kết năm 2020

  31/12/2020    Lượt xem : 3740

Bảo vệ ASEAN - Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN đã diễn ra buổi Lễ tổng kết năm 2020, đánh dấu sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể bảo vệ và lãnh đạo Công ty bảo vệ ASEAN trong những năm vừa qua và đề ra phươn

Tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

  20/09/2017    Lượt xem : 5982

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

Tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

  20/09/2017    Lượt xem : 6830

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

Bảo vệ ASEAN - Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

  04/11/2016    Lượt xem : 6927

Bảo vệ ASEAN – Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại khách sạn Đồng Xanh, Hải Dương, đã diễn ra buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN (10/10/2006 – 10/10/2016), đánh dấu sự nỗ lực to lớn của tập thể Ban giám đốc, CBNVBV ASEAN

Bảo vệ ASEAN - Hình ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập - P1

  11/11/2016    Lượt xem : 6706

Bảo vệ ASEAN – Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại khách sạn Đồng Xanh, Hải Dương, đã diễn ra buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN (10/10/2006 – 10/10/2016), đánh dấu sự nỗ lực

Danh sách Tag