Bảo vệ ASEAN - Chủ động trong phòng chống bão

  27/07/2016

Chủ động trong công tác phòng chống và để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các nhà máy, công trình, các mục tiêu mà bảo vệ ASEAN đang bảo vệ. Sáng nay, Ban lãnh đạo, cùng phòng nghiệp vụ của bảo vệ ASEAN đã họp khẩn, thông báo và chỉ đạo tới các mục tiêu nhằm có phương án phòng chống bão tốt nhất, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho các nhà máy, cơ quan, công trình nơi mình đang bảo vệ.

Các mục tiêu, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho chủ quản và ban lãnh đạo biết diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Chủ động triển khai các phương án bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), bảo đảm an toàn các công trình trọng điểm, nhất là trụ sở làm việc, kho tàng, hồ sơ, tài liệu, phương tiện, vật tư – kỹ thuật, các cửa đi lại cũng như cửa sổ phải được đóng chặt hoặc gia cố đảm bảo chắc chắn an toàn khi có bão, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. Chú trọng dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt tại những nơi khả năng bị bão, lũ chia cắt cô lập. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ đạo bảo vệ các mục tiêu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm tốt ANTT, bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan, tổ chức. Tiếp tục kiểm tra các điểm xung yếu, hồ chứa nước, công trình đang xây dựng, hầm lò nguy cơ sạt lở… tổ chức chằng chống nhà cửa, cột ăng ten, cắt tỉa cành cây; tích cực tham gia giúp đơn vị chủ quản di dời, sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào; hướng dẫn, sắp xếp xe đậu vào vị trí đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ phòng nghiệp vụ và từ Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN.

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag