Hiển thị
  24/07/2015

Bảo vệ là gì?

Nhân viên bảo vệ là người tuần tra, kiểm soát tài sản, chống cháy, chống trộm cắp, chống phá hoại, chống khủng bố và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Bảo vệ người dân và các tòa nhà để ngăn chặn tội phạm.

  22/07/2015

Trở thành nhân viên bảo vệ

Một số nhà tuyển dụng muốn thuê nhân viên bảo vệ với trình độ bằng cấp cao hơn, chẳng hạn như tốt nghiệp học viện an ninh, cảnh sát, quân sự hoặc có trình độ tư pháp hình sự. Một số chương trình học về nghiệp vụ an ninh,

Danh sách Tag