Bảo vệ ASEAN - Chủ động trong phòng chống bão

  27/07/2016    Lượt xem : 4255

Chủ động trong công tác phòng chống bão và để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các nhà máy, công trình, các mục tiêu mà bảo vệ ASEAN đang bảo vệ. Sáng nay, Ban lãnh đạo, cùng phòng nghiệp vụ của bảo vệ ASEAN đã họp khẩn và thông báo tới đội trưởng

Danh sách Tag