Hiển thị
  07/07/2016

Tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền, tỉnh Hải Dương

  06/07/2016

Tuyển 20 bảo vệ làm việc tại KCN Đại An

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 20 bảo vệ làm việc tại KCN Đại An, thành phố Hải Dương

  06/07/2016

Tuyển bảo vệ làm việc tại KCN Tân Trường

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 80 nhân viên bảo vệ làm việc tại KCN Tân Trường, xã Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

  22/07/2015

Tuyển dụng bảo vệ làm việc tại Hải Dương

Do yêu cầu phát triển – Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin về tuyển dụng và chế độ chính sách của nhân viên bảo vệ:

Danh sách Tag