Tuyển dụng bảo vệ làm việc tại Hải Dương

  22/07/2015    Lượt xem : 6048

Do yêu cầu phát triển – Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin về tuyển dụng và chế độ chính sách của nhân viên bảo vệ:

Tuyển bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee

  20/07/2016    Lượt xem : 4985

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 10 bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee, tỉnh Hải Dương

Tuyển bảo vệ làm việc tại KCN Hoàng Diệu

  21/07/2016    Lượt xem : 4965

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 16 bảo vệ làm việc tại KCN Hoàng Diệu, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Tuyển đội trưởng bảo vệ tại KCN Tân trường

  30/07/2016    Lượt xem : 5287

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tuyển đội trưởng bảo vệ làm việc KCN Tân trường, tỉnh Hải Dương

Tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

  20/09/2017    Lượt xem : 5402

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 25 bảo vệ làm việc tại KCN Phú Thái

Tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

  20/09/2017    Lượt xem : 6186

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

Danh sách Tag