Tuyển dụng bảo vệ làm việc tại Hải Dương

  22/07/2015    Lượt xem : 6339

Do yêu cầu phát triển – Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin về tuyển dụng và chế độ chính sách của nhân viên bảo vệ:

Tuyển bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee

  20/07/2016    Lượt xem : 5293

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 10 bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee, tỉnh Hải Dương

Tuyển 28 bảo vệ làm việc tại KCN Kim Thành

  27/07/2016    Lượt xem : 5359

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 28 bảo vệ làm việc tại KCN Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

  20/09/2017    Lượt xem : 6617

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 30 bảo vệ làm việc tại KCN Phúc Điền

Danh sách Tag