Tuyển đội trưởng bảo vệ tại KCN Tân trường

  30/07/2016    Lượt xem : 1578

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tuyển đội trưởng bảo vệ làm việc KCN Tân trường, tỉnh Hải Dương

Danh sách Tag