Bảo vệ ASEAN - Quy trình xử lý khi có cháy xảy ra

  13/08/2015    Lượt xem : 4915

Chữa cháy bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy.

Danh sách Tag