Quy định về đồng phục nhân viên bảo vệ

  27/07/2015    Lượt xem : 10017

Theo thông tư 45/2009/TT-BCA thì việc quy định trang phục, biển hiệu, giấy các nhận nhân viên bảo vệ của được quy định hết sức rõ ràng và chặt chẽ tạo nên một sự đổi mới về hình thức, tác phong của nhân viên bảo vệ.

Danh sách Tag