Tuyển bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee

  20/07/2016    Lượt xem : 4549

Do nhu cầu phát triển để đáp ứng được nhân sự đảm bảo an ninh cho các Mục tiêu, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN tiếp tục tuyển 10 bảo vệ làm việc tại KCN Nam Lee, tỉnh Hải Dương

Danh sách Tag