Bảo vệ siêu thị

  21/07/2015    Lượt xem : 12891

Nhiệm vụ của chúng tôi trong bảo vệ Trung tâm mua sắm/Siêu thị là đại diện cho hình ảnh quản lý Siêu thị một cách tích cực, tránh thiệt hại và phục vụ công chúng.

Danh sách Tag