Bảo vệ mục tiêu

  21/07/2015    Lượt xem : 12403

Nhân viên bảo vệ của chúng tôi biết rằng bạn và an ninh của doanh nghiệp của bạn là tối thượng. Ý thức được điều đó, nhân viên bảo vệ của chúng tôi sẽ triển khai các nhiệm vụ quan trọng nhất. Kiểm soát khu vực, báo động, tuần tra, PCCC, giám sát và thực h

Danh sách Tag