Bảo vệ là gì?

  24/07/2015    Lượt xem : 9078

Nhân viên bảo vệ là người tuần tra, kiểm soát tài sản, chống cháy, chống trộm cắp, chống phá hoại, chống khủng bố và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Bảo vệ người dân và các tòa nhà để ngăn chặn tội phạm.

Danh sách Tag