Bảo vệ ASEAN - Hình ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập

  14/11/2016

 Bảo vệ ASEAN – Các Đại Biểu và Khách Quý đến tặng hoa kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ASEAN (10/10/2006 – 10/10/2016).

 

 

Bình luận

Danh sách Tag